top of page

พัฒนากาแฟอย่างยั่งยืนไปกับโตโยต้าและสมาคมกาแฟพิเศษไทย!

อัปเดตเมื่อ 15 ส.ค. 2562กาแฟ ป่า ชุมชน

“กาแฟดี ป่าดี และชุมชนดี” คือแนวคิดสำคัญในการดำเนินโครงการของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตเมล็ดกาแฟที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระ-ราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มผลผลิตของกาแฟ แต่ยังรวมไปถึงการเพิ่มคุณภาพของกาแฟ การส่งเสริมให้ชุมชนรักษาป่า และยังเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยเมื่อวันที่ 8 และ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH : Specialty Coffee Association of Thailand) ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ไร่กาแฟที่บ้านน้ำรีพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ที่เป็นพื้นที่ปลูกกาแฟให้กับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ ซึ่งทีมงานได้เข้าไปสำรวจไร่กาแฟ และพูดคุยกับคนในชุมชน เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องการจัดการไร่ ตั้งแต่เรื่อง:


(1) การเพาะเมล็ดที่ถูกต้องเพื่อให้รากกาแฟแข็งแรง

(2) การเตรียมพื้นที่ปลูกกาแฟเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และการทำงานของคน เช่น การเตรียมหลุมสำหรับปลูกกาแฟและสะสมสารอาหาร การเว้นระยะห่างระหว่างต้นกาแฟ และการมีต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกร่วมกันกับต้นกาแฟ

(3) การทำพื้นที่ให้เป็นขั้นบันไดในพื้นที่ลาดชัน

(4) การทำปุ๋ยและใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้สารอาหารแก่ต้นกาแฟและไม่ทำร้ายดิน

(5) การตัดแต่งกิ่งต้นกาแฟ

(6) การจัดการเพื่อป้องกันเพลี้ยะและมอด


โดยการจัดการไร่กาแฟที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มคุณภาพของกาแฟ ซึ่งส่งผลต่อราคาที่ดีขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในชุมชนต่อไป

นอกจากเรื่องการจัดการไร่กาแฟแล้ว ทีมงานได้จัดให้มีการชิมกาแฟโดยวิธีการคัปปิ้ง (Cupping) เพื่อให้ผู้ปลูกกาแฟได้ชิมกาแฟทั้งกาแฟภูพยัคฆ์ที่มาจากพื้นที่แห่งนี้ และกาแฟจากแหล่งอื่นทั้งกาแฟไทยและกาแฟต่างประเทศ เพื่อให้ได้รู้จักและสัมผัสถึงความหลากหลายของรสชาติกาแฟที่ดีและมีคุณภาพ จากนั้น ทีมงานได้ไปสำรวจพื้นที่ทำการแปรรูปกาแฟในบริเวณสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระ-ราชดำริภูพยัคฆ์ ซึ่งทีมงานาจะทำการออกแบบพื้นที่และขั้นตอนการทำงานต่อไป เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของผู้แปรรูปกาแฟ และส่งเสริมการแปรรูปให้กาแฟออกมาดีมีคุณภาพด้วย
จากการร่วมกันสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ ทีมงานได้เห็นถึงความสนใจและความตั้งใจของผู้คนในชุมชนที่จะร่วมดำเนินการกับพวกเราเพื่อพัฒนาคุณภาพของกาแฟ ซึ่งบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสมาคมกาแฟพิเศษไทยจะร่วมกันดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมใ้ห้พื้นที่บ้านน้ำรีพัฒนามีการปลูกกาแฟที่ดี ซึ่งส่งผลต่อไปยังการมีป่าที่ดีและชุมชนที่ดีต่อไป——

เรื่อง: จอม อุไรพรรณ์ และ admin บิ๊ก

ภาพ: admin บิ๊ก

เรียบเรียง: admin บิ๊ก และ admin เอิง

ดู 352 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page