เป็นเมล็ดกาแฟจากไร่ของคุณชาลี หยกรุจิ แห่งดอยช้าง เชียงราย ที่ยังคงเก็บและโปรเซสและคัดเมล็ดด้วยกระบวนการแบบโบราญซึ่งเต็มไปด้วยความละเมียดละไมในทุกขั้นตอน
 
กาแฟถูกคั่วเป็นสามระดับเพื่อสร้างความหลากหลายเชิงรสชาติ ก่อนที่จะนำมาผสมกันในอัตราส่วนที่ลงตัวเหมาะสมกับการทำกาแฟเย็นและร้อนที่ต้องการความเข้มความรสกาแฟ
 
Tasting notes: Dark chocolate, Nut, Sweet, Balance, Heavy body, Brown spice

House Blend (Dark Roast) 11g {Drip bag}

฿40.00ราคา