Product:  Glossy glaze ceramic espresso cup

Size:  2 oz

Color: Yellow body with green lip

Designer: School Coffee x Warm Batch Roaster

 

แก้วกาแฟเอสเพรสโซช็อต เซรามิคเคลือบเนื้อหนาผิวเรียบขนาด 2 ออนซ์

ตัวแก้วสีเหลืองขอบปากแก้วสีเขียว พร้อมสกรีนโลโก้ school coffee และ Warm Batch Roaster สีเขียว

School Coffee x Warm Batch Espresso Cup

฿200.00ราคา