'มอด' ร่วมกันเราสู้ แยกหมู่เราตาย!!หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผ่านไป กาแฟกรหลายท่านมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการส่วนหลังการเก็บเกี่ยวเช่นการเก็บลูกดำที่ต้นหรือที่ตกอยู่ตามพื้นและนำไปเผาอย่างถูกวิธี ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่หลายท่านมองข้าม แต่รู้ไหมว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยหลักทำให้เกิดการแพร่กระจายของมอดในสวนกาแฟของหลายๆพื้นที่ ซึ่งทำให้ผลผลิตของกาแฟกรเสียหายทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แสนชัย School Coffee และพี่น้องกาแฟกร ณ บ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนาจ.เชียงใหม่ได้รับเกียรติจาก 'อาจารย์ชวลิต กอสัมพันธ์' นักวิทยาศาตร์เกษตรโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงของคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาให้ความรู้เรื่อง “มอดเจาะผล” แมลงปีกแข็งตัวเล็กๆว่ามันคืออะไรเติบโตอย่างไรเป็นปัญหาต่อเชอรี่กาแฟยังไง และเราจะป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหามอดได้อย่างไร